Steeds meer meldingen van seksueel misbruik op scholen betreffen medewerkers | PO Raad

2021-11-29 08:27:14 By : Mr. Jason Yang

Relatief gezien gaat het bij meldingen van seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen steeds vaker om het gedrag van medewerkers. Daarnaast nemen fysiek geweld en discriminatie onder scholieren onder de 13 toe. Dit zijn enkele conclusies uit de jaarlijkse publicatie van de Onderwijsinspectie over meldingen aan vertrouwensinspecteurs. De PO-Raad vindt de cijfers zorgwekkend en vraagt ​​om actie. 

In schooljaar 2020/2021 ontvingen de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie 1.296 meldingen uit het onderwijs (van het basis- tot het voortgezet onderwijs). 543 meldingen gingen over psychisch geweld, 379 over fysiek geweld, 171 over seksuele intimidatie en 91 meldingen over seksueel misbruik. Het aantal meldingen van discriminatie en radicalisering is respectievelijk 63 en 11 meldingen. Het aantal meldingen is lager dan in voorgaande jaren. Omdat de scholen dit jaar vanwege corona voor langere tijd gesloten waren, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk.

De PO-Raad vindt de cijfers van de vertrouwelijke inspectie zorgelijk. De toename van het aandeel meldingen van seksueel misbruik door een taakverantwoordelijke en de toename van meldingen van fysiek geweld en discriminatie onder basisschoolleerlingen vragen om actie. Vertrouwenspersonen in het onderwijs zijn daarbij van groot belang. Evenals het investeren in een goed schoolklimaat, waarin iedereen zich veilig voelt om een ​​onveilige situatie te melden. Stichting School & Veiligheid kan scholen hierin aansturen en ondersteunen. De PO-Raad bereidt samen met andere onderwijsorganisaties, zoals de VO-Raad, MBO-Raad, Stichting School & Veiligheid, Inspectie en OCW een gezamenlijke aanpak voor. In deze aanpak worden verschillende beleidsoplossingen verkend. Voorbeelden hiervan zijn een eventuele SVB, een toetsingsplicht, periodieke of continue VOG-screening en meer aandacht voor professionalisering. 

In het basisonderwijs is bij ongeveer 68 procent van het aantal meldingen van seksueel misbruik sprake van een taakverantwoordelijke. Dit is een stijging van ongeveer 4 procentpunt ten opzichte van het schooljaar 2019-2020. In de categorie seksuele intimidatie is het aandeel meldingen in de PO waarbij de beschuldigde een belaste persoon is, gedaald met 13% ten opzichte van 2019-2020. 

Opvallend is het hoge aantal meldingen van fysiek geweld en discriminatie door leerlingen onder de 13 jaar in het basisonderwijs. Deze leeftijdscategorie is bij 68 procent van de meldingen betrokken. Deze ontwikkeling was ook vorig schooljaar zichtbaar.   

Meldingsplicht en vertrouwensinspecteurs Als een bestuur een vermoeden heeft van seksueel misbruik door een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, neemt zij contact op met de vertrouwensinspecteur. Indien uit het overleg blijkt dat er een redelijk vermoeden bestaat, geeft de vertrouwensinspecteur de directie de opdracht om aangifte te doen. De inspectie zal de komende tijd extra aandacht vragen voor deze regels. Meer over de vertrouwensinspecteur en de meldings-, overleg- en meldplicht leest u op de pagina over de vertrouwensinspecteurs.  

Algemeen: 030 - 310 09 33 (werkdagen van 08:30 tot 17:00)

Juridische helpdesk bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 16.00 uur via deze pagina: Juridische helpdesk

Voor vragen over de website en mijnporaad.nl Contactformulier website